Sơn chống thấm màu N-Paint

Liên hệ

  Nhựa PUD đặc biệt cao cấp

  Độ dãn hồi cao, màng sơn linh động

  Tối đa hóa chống ẩm