Sơn ngoại thất thông dụng -Paint

Liên hệ

Chống rêu mốc

  Độ phủ và độ bám dính cao

  Bảo vệ lớp sơn màu