Sơn mịn nội thất thông dụng N-Paint

Liên hệ

  Bề mặt mịn

  Che phủ hiệu quả

  Bền màu

  Độ phủ cao