Sơn nội thất bóng mờ N-Paint

Liên hệ

SƠN NỘI THẤT BÓNG MỜ

Dễ lau chùi

Che phủ tốt

Chống rêu mốc

Không chứa APEO, chì, thủy ngân

VOC rất thấp